Jste zde:Kázání

Kázání


PřílohaVelikost
13.10.2013_Instalační kázání.pdf94.33 KB
27.10.2013_Zahradník, designér, dirigent, skladník - náš Bůh (Gn 1,1-2).pdf181.28 KB
3.11.2013_Dobrý, dobrý je Bůh (Gn 18,16-19).pdf118.6 KB
10.11.2013_Duch svatý jako pečeť i závdavek (Ef 1,13n).pdf135.94 KB
1.12.2013_Bděte (Mt 24,36-44).pdf116.14 KB
3.12.2013_roráty (2Pt 3,8-15).pdf90.53 KB
8.12.2013-Hlas volajícího na poušti (Mt 3,1-12).pdf119.89 KB
15.12.2013_Buďte trpěliví (Jk 5,7-10).pdf122.49 KB
24.12.2013_Andělská zvěst (L 2,1-20).pdf162.17 KB
25.12.2013_Světlo ve tmě svítí (J 1,1-14).pdf166.31 KB
29.12.2013_Záchrana Zachránce (Mt 2,13-23).pdf338.56 KB
1.1.2014_Nový rok (Zj 21,1-6).pdf330.35 KB
5.1.2014_Zjevení Páně (Mt 2,1-12).pdf152.23 KB
12.1.2014_Křest Páně (Mt 3,13-17).pdf229.33 KB
19.1.2014_Co hledáte (J 1,29-42).pdf227.62 KB
26.1.2014_Kristovi rybáři (Mt 4,12-23).pdf229.43 KB
2.2.2014_Chudí v duchu (Mt 5,3).pdf221.5 KB
9.2.2014_Budete mi svědkové (Sk 1,1-8).pdf150.94 KB
16.2.2014_Nerovnost před Bohem.pdf149.05 KB
2.3.2014_Vy všichni bratři jste (Mt 23,1-8).pdf145.11 KB
30.3.2014_Ne vždy zřetelná dobrota Boží (Rt 1).pdf149.36 KB
6.4.2014_Komu patří javornický kostel (Mk 11,15-19).pdf141.18 KB
13.4.2014_Ježíš, bláznů král (Mk 11,1-11).pdf149.55 KB
18.4.2014_Velkopáteční meditace - Marek.pdf145.08 KB
20.4.2014_Vzkříšený a jeho postoj.pdf149.49 KB
27.4.2014_Jen Hospodin je náš Bůh (ex 20,2-3).pdf147.57 KB
4.5.2014_Nenes jméno Boží nadarmo (Ex 20,7).pdf192.94 KB
11.5.2014_a co říkáš na den odpočinku (Ex 20,8-11).pdf150.21 KB
25.5.2014_Sedmé přikázání (Ex 20, 2.14).pdf196.9 KB
29.5.2014_Nebe počká (Sk 1,1-11).pdf154.52 KB
1.6.2014_Martin Kocanda (Dt 8,2-5).pdf140 KB
8.6.2014_Nebudeš krást (Ex 20,15).pdf241.55 KB
15.6.2014_Nevydáš křivé svědectví (Ex 20,16).pdf152.53 KB
22.6.2014_Nebudeš závidět (Ex 20,17).pdf148.07 KB
6.7.2014_Jan Hus (L 16,19-31).pdf145.16 KB
20.7.2014_Pozveš Krista dál (Zj 3,14-22).pdf147.75 KB
27.7.2014_Kristus přemohl svět (J 16,23-33).pdf150.65 KB
3.8.2014_Nesuďte (Mt 7,1-5).pdf158.17 KB
10.8.2014_Návod ke štěstí (Ž 1).pdf104 KB
24.8.2014_Ježíš a jeho pravá rodina (Mt 12,46-50).pdf136.48 KB
31.8.2014_Svatá pohanka (Joz 2).pdf131.71 KB
7.9.2014_Buď služebníkem všech (Mk 9,30-37).pdf177.54 KB
14.9.2014_Nikdo nás od Krista neodloučí (Ř 8,31-38).pdf152.72 KB
28.9.2014_Kdo ti dal právo (Mt 21,23-32).pdf150.94 KB
5.10.2014_Ježíš Kristus je mi vším (Fp 3,4-14).pdf140.71 KB
12.10.2014_Jednota, radost, mírnost (Fp 4,1-9)- 2 kázání.pdf170.73 KB
19.10.2014_Záchrana a vděčnost (L 17,1-9).pdf148.85 KB
2.11.2014_Den reformace (Ga 1,6-9).pdf154.79 KB
9.11.2014_Bůh a lidské bezpráví (2S 11-12).pdf150.28 KB
30.11.2014_O živé naději... (1Pt 1,3-7).pdf148.62 KB
7.12.2014_Přijď, Ježíší do našeho srdce (L 3,1-6).pdf138.54 KB
14.12.2014_Kde je Bůh...soudu nebo milosrdenství (Mal 2,17-3,5).pdf146.4 KB
21.12.2014_Radujte se a děkujte (1Te 5,16-18).pdf148.25 KB
24.12.2014_Sláva na výsostech Bohu (L 2,1-20).pdf146.73 KB
25.12.2014_Nepatrný nezmar (Mt 13,31-32).pdf143.78 KB
28.12.2014_Autor vstoupil doprostřed svého díla (J 1,9-13).pdf147.04 KB
31.12.2014_Důkaz Boží lásky (Mal 1,1-5).pdf148.08 KB